Velkommen til Tiller Futsal Cup 2021

Tiller ønsker hjertelig velkommen til Tiller Futsal Cup 2021.
Alltid i januar - Kick-start året med oss!
(Vennligst se oppdatert informasjon iforbindelse med COVID-19 nederst på denne siden)

Kotenghallen, Rostenhallen og KVT-hallen (se kart)

Kontakt: futsalcup@tiller.idrett.no
Påmeldingsfrist: 17 desember

Klasseinndeling:
5-7 januar: innledende KM-J15 (1 pulje pr kveld)
8-10 januar: G/J9, G/J10, G/J13, KM-J15, J17

15-17 januar: G/J8, J11, J12, G16 (KM og Bredde)
22-24 januar: G11, G12, KM-J19
29-31 januar: G/J14, G19


(Med tanke på sikker gjennomføring(COVID-19), kan det bli endring i klasseinndelingene, samt begrensning i antall spillere og trenere pr. lag.)

Spillform, spilletid og priser:
8-12 år: 5v5 - Kamper á 15 minutter. 1 000 kr pr lag.
13-14 år: 5v5 - Innledende + sluttspill. Kamper á 18 minutter. 1 300 kr per lag
15-19 år: 5v5 - Innledende kamper + sluttspill. Kamper á 20 minutter. 1 400 kr pr lag.
Gebyr til cupManager kommer i tillegg.

Tiller Futsal Cup arrangeres med futsalregler, vennligst se:


OPPDATERT INFORMASJON 30. SEPTEMBER 2020

Med bakgrunn i smittesituasjonen, er det mange spørsmål som har behov for å avklares. Informasjonen som følger er derfor viktig med tanke på hvert enkelt lags deltakelse, og de konsekvenser det får for det enkelte lag og den enkelte deltaker.

1. Deltakelse for lag fra andre kretser enn Trøndelag:
Dersom lagene spiller i andre fotballkretser, kan de dessverre ikke delta. Hvis laget til daglig spiller seriekamper i vår fotballkrets, men tilhører Nordmøre og Romsdal Fotballkrets organisatorisk, kan de delta hos oss.

2. Oppdatering av reglementet: Pkt 3. Spillerlister - Det ble i august 2020 åpnet for bruk av overårige spillere i seriespill. Denne endringen gjelder ikke for deltakelse i Tiller Futsal Cup. Reglene for Tiller Futsal Cup følger altså NFFs ordinære Breddereglement, og det tillates ikke overårige spillere ut over de enkeltspillere som har skriftlig dispensasjon fra fotballkretsen.

3. Det er valgt å sette noen begrensninger for enkelte klasser. Det henger også sammen med at det er behov for å ha god kontroll på maksimalt antall lag i hver klasse. Med en begrensning på 200 personer (spillere/ publikum) i hallen til enhver tid, vil cupen bli delt opp i flere arrangement hver dag, der det er korte pauser mellom hvert arrangement. Arrangementene vil bestå av 1-2 klasser. Det er mulig å melde seg på venteliste så vil vi ta kontakt om endring i klasser eller lignende.

4. På grunn av smittesituasjonen vil det bli åpnet for begrenset publikum i klassene J11-J17 og G11-G16. Det er viktig at alle deltakende lag overholder dette, og at spillere og ledere er registrert i Cup Manager før ankomst til hallen. Alle som skal inn i hallen må være forhåndsregistrert for å få slippe inn.

5. I klassene 6-10 år åpnes det for publikum, og i utgangspunktet med en begrensning på en person pr spiller. Hvert enkelt lag er ansvarlig for å levere egne lister med oversikt over sitt publikum. Det vil bli sendt ut et eget registreringsskjema til påmeldte lag noen dager før cupen.

6. Tidsrommet hver klasse oppholder seg i hallen vil bli forholdsvis komprimert. For klassene 8-12 år vil kampene avvikles i løpet av maksimalt 3 timer, mens øvrige klasser maksimalt vil være 5 timer i hallen. Det betyr at pausene mellom kampene til dels blir korte, spesielt i forbindelse med sluttspill. Lagene vil få en pause mellom de innledende kampene som tilsvarer minst lengden av spilt kamp. Det skal tilrettelegges for en rettferdig og god gjennomføring, og vi ber om forståelse for at kampoppsettet blir mer komprimert enn vanlig. Med en slik organisering kan vi tilby deltakelse til flere lag. Vi håper at situasjonen vil være tilbake til normalen for Tiller Futsal Cup 2022.

7. Det vil bli iverksatt tiltak i hallen for å ivareta smittevernhensyn. Det innebærer utvidet renhold, større vertskap. Vi har en egen smittevernansvarlig med helsefaglig bakgrunn.

8. Garderober – det vil med bakgrunn i smittesituasjonen være begrenset tilgang på garderober i hallene. Vi oppfordrer alle lag til å være ferdig skiftet når dere ankommer, og ber dere om å ta kontakt med oss hvis det skulle skape uforholdsmessige utfordringer før dere skal reise hjem fra cupen.

Kommentarer