Futsalreglement barn 6-12 år

Spilletider
7 år: 1 x 10 min
8 –12 år: 1 x 15 min

Reglement
Turneringen gjennomføres etter NFFs lover og regler inkludert breddereglementet og gjennomføres etter spillereglene for futsal.
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/futsal--spilleregler-barn-6-12-ar/#Toppen

Følgende tilpasninger blir gjort:
  • Regel 7: PRAKTISERES IKKE: Spilletider: J/G 7 år 1x10min / J/G 8-12 år 1x15min
  • Regel 8: Kampen starter med dropp


Draktlikhet
Ved draktlikhet skal det laget som står sist i kampoppsettet skifte.
Sekretariatet har vester til utlån.


Spilleberettigelse
Alle spillere må være spilleklare etter NFFs lover, gjestespillere er ikke tillatt. Spillelister er foretrukket levert på nett før turneringsstart. Hvis ikke kan spilleliste leveres sekretariatet før lagets første kamp. Det er ikke lov å føre på spillere etter at lagets første kamp har startet. En spiller kan kun delta på ett lag i sammen klasse i turneringen. D
et mulig å overføre spillere fra annet lag i samme klasse ved sykdom, lite spillere osv. med den hensikt å få gjennomført kampene, lagleder på motstanderlaget må da varsles.

Premiering
Personlig premie til alle spillere i klassene 7-12 år.

Kommentarer