Protester og Jury

Jury
Juryforman: Pål Sarheim, Ranheim tlf: 922 13 400
Jurymedlem:
  • Ingri Kirkbakk, Sjetne (926 92 840)

  • Tore Kristiansen, Tiller (41624698)


Protester
Protester skal meddeles sekretariatet innen 5 minutter etter kampslutt og leveres skriftlig senest 20 minutter etter kampslutt sammen med protestgebyr på kr 500. Dette tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

Kommentarer