Fair Play

Fair Play er samlebegrepet for NFFs verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, - og handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

Gode holdninger og god fremtreden oppnås gjennom utdanning og eksemplets makt.

Foreldrevett reglene under er til for å alle foreldre i alle klubbe runder TIller Futsal Cup. De henger også i alle tre haller.

I tillegg kjører vi ulike Fair Play konkurranser under cupen.
For de minste, under 3v3 turneringen har vi feks "natursti" for barne, der de kan vinne premier. Det er viktig å begynne med de minste, like viktig som at vokse må være gode forbilder når det kommer til Fair Play.

Kommentarer