Turneringsreglement

Spilletider

13–14 år: 1 x 18 min
15–19 år: 1 x 20 min

Tillegg i tid gjøres ved slutten av kampen eller ved slutten av ekstraomgangen kun for å kunne fullføre et straffespark.

Spillesystem innledende

Innledende spill med serie med tre, fire eller fem lag

Poengsystem
 • Seier = 3 p
 • Uavgjort = 1 p
 • Tap = 0 p

Plassering i puljen bestemmes av antall poeng. Ved like mange poeng avgjøres rekkefølgen slik:

1) Målforskjell
2) Antall scorede mål
3) Innbyrdes oppgjør
4) Loddtrekning

I de klassene der tredje beste lag går videre og det er ulikt antall lag i puljene, rangeres 3`er lagene etter antall poeng per spilte kamp. Står lagene fortsatt likt, skal målforskjell og antall scorede mål deles på antall spilte kamper, ev. loddtrekning.

Om det i en klasse er noen puljer med feks 4 lag og en eller flere puljer med 5 lag, og det i oppsett er sagt at man skal finne beste 2'er eller beste 3'er beregner CupManager snitt poeng til de aktuelle lagene for å finne riktig lag som skal gå videre.


Spillesystem sluttspill
Ved uavgjort etter full tid spilles det en ekstraomgang på inntil 5 minutter. Ingen pause før ekstraomgangen. Laget som scorer først i ekstraomgangen vinner kampen. Ved uavgjort etter ekstraomgang avgjøres kampen på straffespark.

Ekstraomgangen gjennomføres slik:
De to første minuttene: 4 spillere, inklusiv keeper.
De to neste minuttene: 3 spillere, inklusiv keeper
Resten av tiden: 2 spillere, inklusiv keeper


Klokken stoppes når lagene skal ta av en spiller og ny dropp foretas ved igangsetting av spillet.

Hvis utvisninger medfører at laget får mindre enn to spillere igjen på banen, skal laget beholde to spillere på banen og motstanderen setter inn en ekstra spiller.

Straffesparkkonkurranse
Hvert lag velger 3 spillere til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. Spillerne velges mellom de som har deltatt i kampen, uansett om de var på benken da kampen ble avblåst.

Ved uavgjort etter 3 straffespark, fortsetter de samme 3 spillerne på hvert lag. Samme rekkefølge. Det tas nå ett og ett spark. Det laget som først får et mål mer en motstander etter likt antall spark vinner straffesparkkonkurransen.

Reglement
Turneringen gjennomføres etter NFFs lover og regler inkludert breddereglementet og gjennomføres etter spillereglene for futsal.

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-futsal/#Toppen

Følgende tilpasninger blir gjort:
 • Regel 1: Spillebanen er fast oppmerket som håndballbane
 • Regel 3: I sluttspill avgjøres kampen med 1x5 min ekstraomgang etter golden goal-prinsippet. Se gjennomføring over.
 • Regel 4: Trøye lang erm ikke påkrevd
 • Regel 5: Andredommer ikke påkrevd. I utgangspunktet en dommer i puljespill og to i sluttspill.
 • Regel 6: PRAKTISERES IKKE: Tidtaker og tredjedommer
 • Regel 7: PRAKTISERES IKKE: Spilletider: J/G 13 - 14år 1x18min / J/G 15-19 år 1x20min
 • Regel 8: Kampen og ekstraomganger starter med dropp
 • Regel 13: PRAKTISERES IKKE: Akkumulerte regelbrudd


Gule/røde kort
Gult: Turneringen spilles sammenhengende og man soner etter 3–1–1.
Rødt: Juryen bestemmer antall kamper det skal sones.


Draktlikhet
Ved draktlikhet skal det laget som står først i kampoppsettet skifte. Sekretariatet har vester til utlån.

Lag som ikke møter
Lag som ikke møter til fastsatt tid, taper kampen med resultat 0–0. Trekker et lag seg fra turneringen etter å ha spilt en eller flere kamper, strykes alle lagets kamper.

Spilleberettigelse
Alle spillere må være spilleklare etter NFFs lover, gjestespiller er ikke tillatt. Spillelister leveres på nett før lagets første kamp. Det er ikke lov å føre på spillere etter at lagets første kamp har startet. En spiller kan kun delta på ett lag i sammen klasse i turneringen.
Spiller man KM-G-16 er man ikke spilleberettiget for G-16 Bredde.Premiering
Pokal til nr. 1-3 i klassene 13 år og eldre.
For KM-klassene gjelder: Pokaler til nr. 1–3 og medaljer til kretsmester.

Kommentarer