Parkering

Kotenghallen: Parkering utenfor hallen

Rostenhallen: Parkering utenfor hallen

KVT hallen: Det foregår byggningsarbeid på KVT, derfor vil det i 2020 dessverre ikke være tilgjengelig parkering utenfor hallen.

Lørdag: Parkering tilgjengelig utenfor Rosten skole eller menighetshuset (romemyra), se bilde

Søndag: Parkering på City Syd, så bruker man gangbruen over til KVT hallen.

Alle Tiller lag oppfordres til å la bilen stå hjemme, da gjør mannoen godt for miljøet også :)


Kommentarer